Bli medlem i RPG Rörstrand

Ett medlemskap för gemenskap och påverkan

Välkommen med som medlem i RPG Rörstrand i Stockholm. Som medlem i en RPG förening kan du delta i stimulerande program, resor och utflykter som lokalföreningen anordnar. Men du kan också vara med och påverka och få din röst hörd i viktiga samhällsfrågor.

Pensionsfrågan är ständigt aktuell. RPG anser att man ska kunna leva på sin pension och att det ska löna sig att arbeta. Sjukvården är en annan viktig fråga och även bostadsfrågan är aktuell. Ytterligare en viktig fråga är hur vi i Sverige tar hand om den stora ensamhet som många känner.

I RPG kan du bli medlem oavsett om du är pensionär eller anhörig. Du kanske är i medelåldern och börjar oroa dig för hur din pension ska bli? Det är viktigt att gå samman för att göra sin röst hörd.

Medlemskap i RPG – föreningen Rörstrand kostar för närvarande 250 kronor per år och det är Föreningens årsmöte som själva bestämmer föreningens årsavgift.

RPG tillvaratar seniorers intressen genom att aktivt påverka beslutsfattare, samarbeta i råd och kommittéer samt vara remissinstans i frågor som rör pensionärer. RPG är medlem i regeringens pensionärskommitté och kan påverka direkt på regeringsnivå. I kommuner och Regioner (landsting) verkar vi genom pensionärsråden.

Välkommen som medlem i RPG! Den enda pensionärsorganisationen på kristen grund.

Genom att ta del av våra stadgar och vår policy för GDPR (om hur vi hanterar dina personuppgifter i vårt medlemsregister) är du redo att bli medlem i RPG Rörstrand.

Vidare läsning