GDPR – om hur vi hanterar dokument och namnlistor

RPG:s integritetspolicy

I RPG värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi lämnar aldrig dina personuppgifter till tredje part i kommersiellt syfte. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta RPG vid eventuella frågor.
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG),
organisationsnummer 802009 – 1883, Box 30 183, 104 25 Stockholm. Telefon 08 – 597 604 22, epost rpgkansli@rpg.org.se.
Detta är inledningen till RPG Riksförbundet PensionärsGemenskap regler för GDPR som vi följer.
Läs dokumentet i sin helhet på följande länk:
https://www.rpg.org.se/bli-medlem/villkor-och-personuppgiftspolicy/