Funktionärer 2022

Styrelse

Ordförande: Olle Rosén

Vice ordförande: Birger Thureson

Sekreterare: Siv Morberg

Kassör: Joel Möller

Medlemssekreterare: Barbro Westlund

Kontaktpersoner:

  • Inger Skärström: Våra medlemmar, Kontakt Stockholm Stad
  • Margareta Yderstedt: Kontaktperson utflykter
  • Anders Forsman: Ansvarig Infobordet

Revisorer

Anders Parment

Agneta Lindemo Holmgren

Valberedning

Torbjörn Söder

Tuula Pasasnen

Gun-Britt Olofsson

Reidun Westberg

Vidare läsning