Funktionärer

Styrelse

Ordförande: Olle Rosén

Vice ordförande, Sekreterare: Siv Morberg

Kassör: Joel Möller

Medlemssekreterare: Barbro Westlund

Kontaktpersoner:

  • Inger Skärström: Våra medlemmar, Kontakt Stockholm Stad
  • Jan-Olov Östling: Kontaktperson resor utflykter
  • Anders Forsman: Ansvarig Infobordet

Revisorer

Anders Parment

Agneta Lindemo Holmgren

Valberedning

Torbjörn Söder

Knut Hainke

Tuula Pasasnen

Vidare läsning