Funktionärer 2024

Styrelse

Ordförande: Cathrine Önnestam

Vice ordförande: Birger Thureson

Sekreterare: Anders Englund

Kassör: Joel Möller

Medlemssekreterare: Barbro Westlund

Ledamöter:

  • Margareta Yderstedt:
  • Olle Rosén

Revisorer

Anders Parment

Agneta Lindemo Holmgren

Valberedning

Vidare läsning