Funktionärer 2023

Styrelse

Ordförande: Bo Björksten

Vice ordförande: Cathrine Önnestam

Sekreterare: Siv Morberg

Kassör: Joel Möller

Medlemssekreterare: Barbro Westlund

Ledamöter:

  • Kjell Waern
  • Margareta Yderstedt:
  • Birger Thureson
  • Olle Rosén

Revisorer

Anders Parment

Agneta Lindemo Holmgren

Valberedning

Ny valberedning väljs på en extra föreningsstämma den 30 november 2023

Vidare läsning