Kategorier

Kontakt

Föreningens postadress, telefonsvarare och e-postadress

RPG – föreningen Rörstrand
c/o EFS Mittsverige
Luntmakargatan 84
113 51 STOCKHOLM

Mobiltelefon: 076-13 89 470
e-postadress: kontakt@rpgrorstrand.se

Om du vänder dig till en enskild funktionär: ange dennes namn i ämnesfältet i ditt e-brev.

Föreningens samlingslokaler

RPG – föreningen Rörstrand har under åren haft sin naturliga samlingsplats i Filadelfiakyrkan i Stockholm men på grund av ombyggnad där är samlingarna flyttade till:

Betlehemskyrkan
Luntmakargatan 82
113 51 Stockholm

T – Bana till Rådmansgatan uppgång Handelshögskolan
Normalt samlas vi sista torsdagen i månaden kl. 13.00

Allt beror på vad Folkhälsomyndigheten bestämmer om samlingarna. Följ information på vår hemsida.