Vår RPG – förening

RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap) är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation byggd på kristna värderingar. Förbundet har cirka 12000 medlemmar i 150 lokalföreningar över hela landet och arbetar för att påverka och ta till vara äldres rättigheter genom att finnas med i regeringens pensionärskommitté.

RPG Rörstrand är en lokal förening i Stockholm inom Riksförbundet PensionärsGemenskap och distriktet Stockholm – Gotland.

Vår förening är en fristående förening med ca 300 medlemmar. Vi finns nära Filadelfiaförsamlingen i Stockholm men vill vara en ekumenisk förening och arbetar därför med att utveckla samarbetet med andra kyrkor och församlingar. 

Vi erbjuder medlemskap för alla som är intresserade och kräver inte att man som medlem har anknytning till någon församling. Däremot måste man ställa sig bakom Riksförbundets uttalade värderingar utifrån en kristen värdegrund.

Sista torsdagen i varje månad under terminerna har vi samlingar med föredrag om något aktuellt ämne samt sång och musik. Efter samlingarna möts vi vid kaffeborden för att knyta närmare kontakt. Sedan hösten 2019 har vi våra samlingar i Betlehemskyrkan i Stockholm.

Vi brukar också anordna resor och utflykter vid några tillfällen varje termin.

Tillsammans med övriga pensionärsföreningar i Stockholm är vår förening aktivt engagerad i olika pensionärsråd för att ta del av och påverka viktiga samhällsfrågor som berör seniorer.

Vidare läsning