Föreningens historia

Föreningen bildades i oktober 2007 och fick då namnet RPG-Föreningen Filadelfia. Det skedde i ett samarbete med seniorarbetet i Filadelfiaförsamlingen Stockholm där RPG stod för samlingarna varannan tisdag. 

Under 2018 har dock Filadelfiaförsamlingen önskat en förändring i detta samarbete och vill i fortsättningen använda alla tisdagar till sin seniorverksamhet. RPG erbjöds att fortfarande vara i Filadelfiakyrkan och hyra lokaler men under en annan veckodag. RPG valde då att samlas på torsdagar en gång i månaden.  

Hösten 2019 påbörjades en omfattande ombyggnad av Filadelfiakyrkan och RPG hyrde då Betlehemskyrkan för fortsatta samlingar. 

På årsmötet i februari 2020 beslöt föreningen att byta namn till RPG-föreningen Rörstrand. Namnbytet gjordes för att man inte skulle förväxla ordet Filadelfia i annonser och programblad när verksamheten flyttats till annan kyrka (Betlehemskyrkan.) 

Fr o m mars månad 2020 fick alla planerade samlingar ställas in på grund av den rådande pandemin. 

Föreningens ordföranden:

År 2007 – 2010: Bo Björksten

År 2010 – 2015: Inger Skärström

ÅR 2015 –         Olle Rosén

Vidare läsning